Bibliografie

 1, chronologisch geordend

 (1949) Een ongewone Noordpoolexpeditie. Blz 166-168 in De Brug. Uitgave van de Leerlingen van het Bisschoppelijk College Roermond. Nr 9-10, juni juli 1949. (Een soort van Gothic Novel, onder het doorzichtige pseudoniem Pierre de Ruban)

 (1949-1953) diverse bijdragen aan De Brug, soms naamloos, soms onder pseudoniem Floris of Peter; met anderen o.a. de “Brieven van Kobus/Jaap” ; vanaf 1951 enige malen een politieke column met de titel “Wereldvariété” onder pseudoniem Borinoff, samen met Roger Del Val (waarschijnlijk Paul van der Goor). Deze column werd verboden uit vrees voor commentaar van buitenstaanders (waarmee vermoedelijk de bisschop werd bedoeld)

 (1956) Duimelijntje, een toneelbewerking van het bekende sprookje. (Opgevoerd op een Christelijke Lagere School, Den Haag)

 (1959)

- Fantasie in G-dorisch.

_ Prelude in E

(Beide onder pseudoniem Peter de Rubain). In: Allemaal Anders. Negen dichters. Bloemlezing. Vereeniging Haagsche Kunstkring. Blz 16 en 17

 (1960)

- Da Capo

- Alter ego

(Beide onder pseudoniem Peter de Rubain). In: Allemaal Anders II.Bloemlezing. Dertien dichters. Vereeniging Haagsche Kunstkring. Blz 24 en 25

- Dit naakte jaar, een stemmenspel. (Opgevoerd in het Westeinde Theater  in Den Haag door een jongerenwerkgroep)

 (1961)

Dixit Dominus. (Onder pseudoniem Peter de Rubain). In: Allemaal Anders III.Bloemlezing. Viftien dichters. Vereeniging Haagsche Kunstkring. Blz 24 en 25

 (1960-1964) diverse bijdragen aan de schoolkranten van resp. het Keizer Karel College in Amstelveen en de Openbare Daltonscholengemeenschap in Voorburg, waarvan alleen vermeldenswaardig is als curiositeit een drietal lessen in gitaar spelen:

-       Swing Low Sweet Guitar. Kennis Kunst Critiek jaargang 1960-1961

 (1962) Een tik van de muze. Kunst en Opvoeding. Maart 1962. Muusses, Purmerend. Blz 15 e.v.

(1963) Dramatische Expressie in het Middelbaar Onderwijs. Kunst en Opvoeding, 9/3 oktober 1963. Muusses, Purmerend. Blz 6-8

  (1964).

- Dramatische expressie. Een serie eenvoudige opdrachten. Leerlingenboek, Docentenboek. Purmerend: Muusses.

-  Waar hebben we het over? Kunst en Opvoeding, 10/4, september 1964. Blz 11-15. WIKOR, Den haag

  (1966). Dramatische expressie 2. Een tweede serie eenvoudige opdrachten voor communicatie en expressie in drama en toneel. Leerlingeboek, Docentenboek. Purmerend: Muusses.

 (1968)

- Ritus voor een twintigste eeuw, een collage. Verschillende opvoeringen door leerlingen van de Daltonscholengemeenschap Voorburg

- Achterberg en het Lolitamotief of een kuise Nabokov in de mystiek. Thrasyboulos. Blad van studenten aan de Internationale Faculteit Haarlem. Blz 9-17

 (1970). Assepoester en de Dikhuid. Enkele opmerkingen over de expressievakken, met en zonder mammoet. Een studie- en discussienota. In opdracht van de drie pedagogische centra. Purmerend: Muusses.

 (1971)

- Geen pootjes geven maar meteen doen. Meermoer 1, blz 67-76. (Ook opgenomen in Het Beste uit Moer, red. Henk Hollaar e.a. Veghel 1976)

- Dramatische Expressie. Een serie eenvoudige opdrachten. Derde ongewijzigde druk. Purmerend. (Losbladige samengevoegde uitgave van de deeltjes uit 1964 en 1966)

 (1973).

- Wat mot die goser van me. Tekstanalyse als middel tot informatiedectectie en manipulatieresistentie. Levende Talen,  nr. 297 april, blz 178-19l.

- Dramatische werkvormen. Levende Talen, nr 298, Dramatica, mei, blz 228-249.

 (1974?) Werkschrift Vrij Schrijven. (Met Georg Lubbers). Muusses, Purmerend

 (1977). Ja kijk, mag ik dit zeggen…Opmerkingen over de verbale strategieën van een minister-president en zijn ondervragers in elf televisieinterviews van januari tot maart 1976. (Met bijdragen van Klaas –Wybo van der Hoek en Rudie Kagi) Groningen: Xeno.

 (1978)

- Notatieproblemen bij dialooganalyse. In: Taalbeheersing 1978. Verslagen van een symposium gehouden op 13 april 1978. VIOT/Toegepaste Taalkunde/ TH Twente, Enschede 1978. B1z . 103-126

- Openingsverschijnselen in Vraaggesprekken. Een poging tot synthese van dramaturgie en gesprekstheorie. Proeven van Neerlandistiek. Aangeboden aan prof. Dr. Albert Sassen. Groningen 1978, bl 239-260

-  Lezen en dan spelen. Over de relatie tussen leesstrategieën en dramatische verwerkingsoperaties. Gericht Bericht 5, juni 1978.  Blz 22-31

 (1979) Ethiek, Communicatie en Taalbeheersing.(Met Janneke Meinardi) Gramma 3/1, 1979, blz 34-48

(1980)

- Taalbeheersing, dat is de studie van de vormenvan taalverkeer. Braet, A. (ed): Taalbeheersing als nieuwe retorica.Een historisch, programmatisch en bibliografisch overzicht. Groningen 1980, blz 109-129

- Transcriptie 3. (Met Janneke Meinardi en Ietje Pauw. Oorspronkelijke titel: Dramaturgisch model en AS-transcriptie). In: Foolen, Ad, Jan Hardeveld, Dick Springorum (eds): Conversatieanalyse.Lezingen van het congres conversatieanalyse gehouden op 17, 18 en 19 december 1979 in Nijmegen. Groningen 1980, blz 53-62

- Vormen van taalverkeer. Een elementaire inleiding in de leer van de verstandhoudingsmiddelen. De mondelinge vormen. Groningen: Xeno.

- Makelaars in communicatie. Recensie van Rudolf Geel: Hoe zet ik mijn gedachten op papier, en Rudolf Flesch: Helder schrijven, spreken en denken. In: Spectator 9/4, 1980, blz 367-373

- Even een praatje maken of de moeilijke kunst van de conversatio. In: Levende Talen, nr. 356, november 1980, blz 824-841

 (1981).

- Iedereen kijkt mee. Hopen we…De eerste vijf maanden van het kabinet-Van Agt/Wiegel retorisch weerspiegeld in 21 TV-gesprekken. (mmv Ietje Pauw, Paul van Steen en K.W. van der Hoek) Deel 1. De analyse. Deel 2. De protocollen. Groningen: Xeno.

- Zeggen wat opgeschreven is en opschrijven wat gezegd wordt. (Met Ietje Pauw). In: Tijdschrift voor Theaterwetenschap 7, oktober 1981, blz 4 – 34

- Taalexpressie als Taalvaardigheid II. Over de speelse vormen van taalverkeer, vooral de voorlezing en de voordracht. In: Steehouder, M.F. en C.J. M. Jansen (eds.): Taalbeheersing 1981. Lezingen op het VIOT-Taalbeheersingscongres op 8,9 en 10 september 1981 aan de Technische Hogeschool Twente. Enschede 1981, blz 33-40

- Opperlands in Opsterland. Recensie van Battus’ Opperlandse Taal – en Letterkunde. In: Onze Taal 50/12, december 1981, blz 129-130

 (1982) De beste vertaling is het origineel en dan komt Burgersdijk. In: Regel voor regel. Vertalen en vertalingen: proeven en beschouwingen. Nederlands Instituut/LEKR, Groningen 1982, blz 129-130

 (1983)

- Drama in het V.O. Verslag van een enquete. In: Scholen in Toneel 1/1 september 1983,  blz 8-15

- Picknick in de klas. In: Scholen in Toneel 1/1 septmber 1983, blz 68-88

- Praatjes maken. Recensie van Karl Blum: Praktijkboek overtuigend spreken, en Tilly Dinger e.a.: Expressiever en gemakkelijker spreken. In: Onze Taal, najaar 1983  (verder g.g.)

- Haperen met Hamlet: vertalen van toneel.  In: Scholen in Toneel 1/2,  december 1983

- Hamlet in de klas. In: Scholen in Toneel 1/2, december 1983, blz 107

- Uit de geschiedenis van de taalbeheersing:

- Constanten in de propaganda. Infobul, 14/2 december 1983. Ned., Inst. Groningen, blz 13, 14

 (1984)

- Communicatie op afstand. Gesproken vormen van taalverkeer in de media. In: Van Paassen, Willem, Rijlaarsdam, Gert & Zwitserlood, Frans (eds.). Taalbeschouwing voor gevorderden. Artikelen over enkele aspecten van de taalbeschouwing in de bovenbouw. DCN- Cahier 15. Den Bosch: Malmberg.

- Uit de geschiedenis van de taalbeheersing:

            - Retorica en Wellevendheid. Infobul, 14/3, maart 1984, blz 22

            - Retorica, Wedstrijden en Theater. Infobul, 14/4, mei 1984,m, blz 7

            - Wat is Elocutio. Infobul, 15/1, sept 1984,  blz 20,21

- Tartuffe in de klas. Retorische Taalbeschouwing, Dramatische Werkvormen en Taalvaardigheid aan de hand van Tartuffe/Molière. Scholen in Toneel. Een brug tussen wetenschap en onderwijs. 1/5, augustus 1984, blz 485-500. Taakgroep Theaterwetenschap R.U. Groningen

  (1985).

- De socioretorica van het politieverhoor. Blz 225-233 in Koning, W.K.B. (red.): Taalbeheersing in theorie en praktijk. Lezingen van het VIOT--taalbeheersings-congres gehouden op 28, 29 en 30 augustus 1984 aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg. Dordrecht 1985

- Op de planken met .... De Vrouwen van Troje. Trojaanse vrouwen in de klas. Lezen, schrijven en spelen. Scholen in Toneel. Een brug tussen wetenschap en onderwijs. 2/2 februari 1985. Blz 102-114 Taakgroep Theaterwetenschap R.U. Groningen

 - Dat was een hele leuke presentatie. Beoordeling van “drama in de klas”. Scholen in toneel.  Een brug tussen wetenschap en onderwijs. 2/3 oktober 1985. Taakgroep Theaterwetenschap R.U. Groningen, 200-220.

- Retorische kritiek en politieke retorica. Socioretorische aspecten van politieke retorica, in het bijzonder in de ethermedia. Massacommunicatie '85, april 1985, blz 54-70

 (1986)

- Ideografen en verkiezingsprogramma’s: constanten in de politieke retorica. Massacommunicatie 14/1, 2-17.

- Drama en taalvaardigheid: schrijven om gespeeld te worden. 1. Bedenken en opzoeken: inventio-procedures.   Scholen in toneel Een brug tussen wetenschap en onderwijs. 3/1, april 1986. Taakgroep Theaterwetenschap R.U. Groningen, blz 63-89.

- Drama en taalvaardigheid: Schrijven om gespeeld te worden. 2. Praten en doen: interaktie en samenspel. Scholen in toneel Een brug tussen wetenschap en onderwijs.10, 3/2, augustus 1986. Taakgroep Theaterwetenschap R.U. Groningen, blz 113-136.

- Drama en taalvaardigheid: Schrijven om gespeeld te worden. 3. Doen en handelen: aktie, handeling en organisatie van de tekst. Scholen in toneel Een brug tussen wetenschap en onderwijs.11, 3/3, augustus 1986. Taakgroep Theaterwetenschap R.U. Groningen, blz 198-218.

- The expressive strategy in the political interview: A system error. Blz 359-378 in: Titus Ensink, Arthur van Essen, Ton van der Geest (edts): Discourse Analysis and Public Life: Papers of the Groningen Conference on Medical and Political Discourse. Dordrecht 1986

 (1987)  

- Drama als taalvaardigheid: Schrijven om gespeeld te worden. 4. Laat ze maar praten: het schrijven van dialogen. Scholen in toneel Een brug tussen wetenschap en onderwijs.12, 4/1, januari 1987. Taakgroep Theaterwetenschap R.U. Groningen, blz 31-59 

- - Drama en taalvaardigheid: Schrijven om gespeeld te worden.5. Een schrijver neemt de tijd en de ruimte die hij nodig heeft. Scholen in toneel Een brug tussen wetenschap en onderwijs.13, 4/2, april 1987. Taakgroep Theaterwetenschap R.U. Groningen, 119-136.

- Theater als taalvaardigheid: een model voor integratie van kommunikatieve, kreatieve en zakelijke taalvaardigheid. Scholen in toneel Een brug tussen wetenschap en onderwijs.14, 4/3, mei 1987. Taakgroep Theaterwetenschap R.U. Groningen, 185-203.

- Schrijven voor toneel. Kampen: Stadsgehoorzaal. ((een compilatie en bewerking van eerder verschenen artikelen in het tijdschrift Scholen in Toneel

 (1988).

- Communicatiestoornissen, misverstanden of losse eindjes; handige woorden in de politiek. In: Sluis, Janke van der & Vellenga, Douwe (red). Als je begrijpt wat ik bedoel. Lezingencyclus over ambiguïteit: dubbel- en meerzinnigheid. p. 83-81. Groningen: Studium Generale Rijksuniversiteit Groningen.

- Taalbeheerser wil met eigen bureau beginnen. Interview, Nieuwsblad van het Noorden, woensdag 9 maart 1988

- Schrijven voor toneel: verslag van een cursus toneelschrijven in Kampen. Scholen in toneel Een brug tussen wetenschap en onderwijs.16, 5/2, april 1988. Taakgroep Theaterwetenschap R.U. Groningen, 47-69.

- Zusjes. Een black comedy (geschreven voor en opgevoerd door eindexamencandidaten van de Theaterschool Kampen)

- De koningsdrama's in Nederland. Scholen in toneel Een brug tussen wetenschap en onderwijs.16, 5/3, september 1988. Taakgroep Theaterwetenschap R.U. Groningen, 188-198.

 (1989). Beoordelen is mensenwerk (en dat moet ook zo blijven). Research, Onderwijsresearch en Nascholing aan de Theaterschool in Kampen. In: Pauw, Ietje & Vreeken, Lucas (eds.). Van expressie tot theater. Tien jaar drama-onderwijs in Kampen. p. 22-36.

 (1992)

- Schrijven voor Toneel. Tweede herziene druk. Predefinitieve versie. Dalfsen: TACT, interne publicatie.  In 1997 ondergebracht  bij Communicatieve technieken 5b

- Slaagt de computer ooit voor het examen tekstverklaring? Overwegingen voor de projectgroep Artificiële Tekstanalyse. AIgg Kennisgeving Artificiële-intelligentiegebruikersgroep, 5/3, 17-25.

- Gelegenheidstoespraken. Een handleiding. Dalfsen 1992

-  Politiek bedrijven anno 1992. Debat tussen Jaap Garenspinner, lid PvdA en Jacques W.P.F. de Waag, lid D66. Een postmoderne bewerking voor toneel van een aantal TV-interviews en -debatten. In: Melle, Annet van, en Slob, Wouter (red): Het Museum van het Postmodernisme. Bluff your way in postmodernism.  Studium Generale, RUG, 1992

 (1993)

- Edelachtbare Computer, ik ben niet schuldig. Juridische informatica in Nederland. AIgg Kennisgeving Artificiële-intelligentiegebruikersgroep, 6/2,  juli 1993, 13-22.

- Perspectieven voor artificiële tekstanalyse. AIgg Kennisgeving Artificiële-intelligentiegebruikersgroep, 6/4,  december 1993, blz 1,2

-  Met TACT alleen kom je er niet…Test van het tekstanalyseprogramma TACT. AIgg Kennisgeving Artificiële-intelligentiegebruikersgroep, 6/4,  december 1993, blz 15-25

- Diverse sonnetten, onder pseudoniem Gwydion Terlinde, later gebundeld als “digitale gedichten”, AIgg Kennisgeving Artificiële-intelligentiegebruikersgroep, jaargang 6, o.a.:

                  - Fuzzy in April (6/3,  september 1993, blz 6

                  - Tekstanalyse (6/4, december 1993, blz 16

(1994).

- Beoordelen, toetsen en evalueren bij drama. Theater & Educatie 1/1, 9-15. Publikatie van de Beroepsvereniging Dramadocenten. (Bijgewerkte versie van het artikel over beoordelen uit 1989, dat weer berust op dat van 1985)

- Docent drama: Schaap met vijf poten. Mogelijkheden voor differentiatie in de opleiding. Theater & Educatie. Tijdschrift voor Drama. 1/1, 20-21. Publikatie van de Beroepsvereniging Dramadocenten.

- Docent drama: Schaap met vijf poten. De eerste poot:Regie als specialisme. Theater & Educatie. Tijdschrift voor Drama. 1/2, 12-15. Publikatie van de Beroepsvereniging Dramadocenten.

- Docent drama: Schaap met vijf poten. De tweede poot: Spelbegeleiding. Theater & Educatie. Tijdschrift voor Drama. 1/3, 12-15. Publikatie van de Beroepsvereniging Dramadocenten.

- Docent drama: Schaap met vijf poten. De derde poot: Human Resources Development; de Ensceneur.  Theater & Educatie. Tijdschrift voor Drama. 1/4, december 1994, 5-9. Publikatie van de Beroepsvereniging Dramadocenten.

 (1995).

- Docent drama: Schaap met vijf poten. De vierde poot: dramaturgie/toneelschrijven. Theater & Educatie. Tijdschrift voor Drama. februari 1995, 12-15. Publikatie van de Beroepsvereniging Dramadocenten. (Het nummer heeft een onjuiste code: jaargang 3, nummer 5/6)

- Docent drama: Schaap met vijf poten. De vijfde poot: de docent als acteur. Theater & Educatie. Tijdschrift voor Drama. mei 1995, 5-9. Publikatie van de Beroepsvereniging Dramadocenten

 

- De beoordeling van acteerprestaties: naar een recensiemodel. Theater & Educatie. Tijdschrift voor Drama. 2/1, mei 1995, 11-14. Publikatie van de Beroepsvereniging Dramadocenten

- Inleven of uitleven, dat is de vraag. Bespreking van Elly Konijn: Acteurs spelen emoties.  Vormgeven aan emoties op het toneel. Een psychologische studie. Dissertatie, Amsterdam 1994.  Theater & Educatie. Tijdschrift voor Drama. 2/1, mei 1995, 17-19. Publikatie van de Beroepsvereniging Dramadocenten

Wat zijn dat voor mensen? Nonverbale communicatie en drama. 1: identiteit. Theater & Educatie. Tijdschrift voor Drama 2/3. Augustus 1995, blz 8 – 14. Publikatie van de Beroepsvereniging Dramadocenten

- Boek voor boek. Bespreking van Omgaan met lastige groepen (Joseph Kessels/Cora Smit, Delwel, Den Haag) en Omgaan met Rollenspelen (Willem Ouwehand, Delwel, Den Haag), Theater & Educatie. Tijdschrift voor Drama. 2/3, mei 1995, 18-21. Publikatie van de Beroepsvereniging Dramadocenten

- Boek voor Boek. Hoezo Kunst? Bespreking van De Kunstmatige Kloof. Een empirisch-theoretisch onderzoek naar het bestaan van een duale structuur van het podiumkunstenveld in Nederland (Martine van de Bijl, Stichting voor onderzoek naar kunst, cultuur en beleid, Amsterdam). Theater & Educatie. Tijdschrift voor Drama. 2/4, november 1995, 8-10. Publikatie van de Beroepsvereniging Dramadocenten

 (1997). Communicatieve Technieken (5 deeltjes: 1. Componenten en Principes, 2. Discussie- en vergadertechniek, 3. Spreekbeurtechniek, 4. Onderhandelingstechniek, 5a. Teksten schrijven 5b Schrijven voor Toneel) Eigen beheer. Dalfsen

 (2002/2003). Communicatieve technieken 5c. Schrijftechniek voor de weekbrief. Samengesteld ten behoeve van een cursus voor het kader van het Apostolisch Genootschap. Dalfsen: TACT, interne publicatie.

 (2005) Het geheim van het Muiderslot. Musical, 2005 (opgevoerd door het NME in een bewerking door en onder regie van Barth van Lint)

 (2005 – heden) Diverse teksten t.b.v. de SP Raalte, waaronder 

- politieke gedichten 

- vanaf 2008 een groot aantal columns (“bazeltjes”) voor de website (www.raalte.sp.nl) onder het pseudoniem Balthazar (zie het Balthazar-archief)

 (2010) KPZ 25 jaar. Traditie en Vernieuwing. KPZ, Zwolle

 (2011) Reflecteren, hoe moeilijk kan dat nou helemaal zijn? (met Maaike Remmers en Ietje Pauw) Veerkracht 8/3,juni ’11. Een tijdschrift voor leraren en opleiders primair onderwijs, blz 4-7. Uitgave Katholieke Pabo Zwolle

 (2013)

-  Ev’n Prakkezer’n. Handleiding voor narratieve reflectie. KPZ, Zwolle. (met Ietje Pauw)

 Jonkvrouwen redden en draken verslaan. De andere dimensie van de narratieve reflective. (Met Ietje Pauw) [Translation: Rescuing the Lady and defeating the dragons. The other dimension of narrative reflection.]  Veerkracht 10(3), 28-32.

 (2014) Ev’n Prakkezer’n. Handleiding voor narratieve reflectie. Tweede herziene druk. KPZ, Zwolle. (met Ietje Pauw)

 

N.B. Readers,  werkteksten e.d. voor college- en cursusgebruik zijn niet opgenomen.