Theater

(1956) Duimelijntje, een toneelbewerking van het bekende sprookje. (Opgevoerd op een Christelijke Lagere School, Den Haag)

(1960) Dit naakte jaar, een stemmenspel. (Opgevoerd in het Westeinde Theater  in Den Haag door een jongerenwerkgroep)

(1968) Ritus voor een twintigste eeuw, een collage. Verschillende opvoeringen door leerlingen van de Daltonscholengemeenschap Voorburg

(1988) Zusjeseen black comedy (speciaal geschreven voor examencandidaten van de Theaterschool Kampen)

 (1993) Politiek bedrijven anno 1993. Debat tussen Jaap Garenspinner, lid PvdA en Jacques W.P.F. de Waag, lid D66. Een postmoderne bewerking voor toneel van een aantal TV-interviews en -debatten. (Uitgave RUG, 1993)

(2005) Het geheim van het Muiderslot. Musical, 2005 (opgevoerd door het NME in een bewerking door Barth van Lint)

Verder een aantal kleinere schetsen en bewerkingen voor verschillende gelegenheden.